Практични совети за стекнување на нови еко-навики и намалување на потрошувачката на хартија

Хартијата претставува еден од најраспространетите и најчесто употребуваните потрошувачки материјали во светот и покрај порастот во употребата на електронските средства за комуникација (интернет, компјутер, маил, телефон…).

Во минатото, хартијата се правела од стари ткаенини, а денес, првенствено, се прави од целулоза која се наоѓа во дрвото. За да ја добиете хартијата, треба да исечете голем број дрвја. За да се зачуваат шумите и да се спасат дрвјата, многу е важно да се рециклира хартијата, за да се зачува овој природен ресурс.

Уништувањето на шумите е еден од клучните проблеми со животната средина со кои денес се соочуваме. 42 % од целото светско производство на дрво се користи за производство на хартија. Дали вреди животот на сите оние дрвја кои се исечени?

Во 2022. година сите заедно да се сплотиме и да придонесеме за заштита на околината со стекнување на нови еконавики. Доколку сите преземеме неколку мали чекори во нашето секојдневие директно можеме да влијаеме на заштитата на животната околина.

Во продолжение, прочитајте ги нашите практични совети и дознајте како заедно да ја намалиме потрошувачката на хартија за да ги зачуваме природните ресурси на планетата!

1.    Печатете двострано
За документи кои немаат посебни услови за печатење, користете ги двете страни на хартијата за печатење. Ова ќе ви заштеди еден лист хартија.

2.    Користете е-маил
За документи што не се премногу важни и за кои не треба физички докази, користете е-маил. За внатрешни комуникации употребувајате е-маил како комуникациски медиум, наместо да користите регуларна пошта за која треба да се потроши хартија. 

Ако сте член на Пензискиот фонд од Втор или Трет столб, секоја година по пошта добивате „Зелен плик“ со информации за Вашата пензиска заштеда, но зошто да не се регистрирате за електронски годишен извештај, кој ќе пристигнува директно на Вашата е-маил адреса? Одберете да го добивате годишниот извештај по електронски пат.

Со одбирањето на оваа опција Вие сте сигурни дека информациите ќе стигнат брзо и безбедно до Вас, освен тоа ќе покажете дека се грижите и за животната средина.

Ви стојат на располагање повеќе начини за ажурирање на личните податоци. Посетете ја нашата веб-страница и проверете како можете да го направите тоа или контактирајте нé на 02/15 500 https://www.sava-penzisko.mk/

3.    Ограничете ја употребата на летоци и други промотивни материјали
Ограничете го печатењето на летоци и други промотивни материјали, и истите испраќајте ги во електронска форма.

4.    Користете рециклирана или недрвна хартија
Доколку печатењето е неопходно, тогаш употребувајте рециклирана хартија (на пример, хартија од слама/шеќерна репка).

5.    Намалете ја употребата на хартиени чаши, хартиени чинии за еднократна употреба и почнете да користите прибор за повеќекратна употреба

Рестрикцијата во употреба на хартија во секојдневието им помага на компаниите да заштедат на простор за архивирање, а истовремено ја зголемува продуктивноста, помага за брза размена на информации со употреба на е-маил и, најважно, директно влијае на зачувувањето на доверливоста на информациите.

Покрај тоа, компаниите кои се стремат за помала употреба на хартија во работата директно помагаат во заштита на животната средина: Колку помалку хартија користиме, толку повеќе дрва остануваат зачувани.

Мотив повеќе да ја намалиме потрошувачката на хартија се следните интересни факти за неа:

  • Со заштеда на еден тон хартија, можете да заштедите 17 дрвја, 26.000 литри вода, 4.000 киловати електрично напојување и 240 литри гориво;
  • Канцелариски работник произведува 160 килограми хартија отпад, 45 % од сите документи кое се испечатени во текот на денот веднаш по печатењето се фрлени;
  • 50 % од отпадот на сите компании е составен од хартија;
  • Користејќи ја целата хартија што ја трошиме за работа секоја година, можеме да изградиме ѕид од 12 метри од хартија, помеѓу Њујорк и Калифорнија;
  • 324 литри вода што се користи за да се направи 1 кг хартија, 10 литри вода се потребни да се направи еден лист хартија од А4 формат;
  • Хартијата претставува 25 % од депонискиот отпад и 33 % од комуналниот отпад;
  •  93 % од хартијата доаѓа од дрвјата;
  • Секое дрво произведува доволно кислород за дишење на 3 лица;
  • Додека го читате овој текст, веќе се произведени повеќе од 199 тони хартија.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.