Добрата корпорациска култура како алатка за привлекување и задржување на млади и квалитетни кадри во компаниитe

Сведоци сме на масовното иселување на млади кадри од нашата земја во западноевропските земји и пошироко. Тоа претставува загуба за…