Традиционална велосипедска тура Годивје – Бабин Срт – Годивје

И оваа година традиционално со Сава осигурување ја поддржавме велосипедската тура Годивје – Бабин Срт – Годивје, организирана од Прв До Врв. Почитувајќи ги сите протоколи за заштита на животната средина на оваа тура учество земаа околу 100 велосипедисти.

Сава пензиско друштво продолжува со промоција на здрав начин на живот и заштита на животната средина. Се гледаме наскоро на следната авантура, преку која ќе ги запознаеме убавините на нашата земја.

#никогашсами #савапензиско #саваосигурување #срцезасветот

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.