Сава пензиско друштво успешно ги инвестира пензиските заштеди на членовите на македонскиот пазар – над 100 милиони денари приливи од камати од обврзници и повеќе од 15 милиони денари приливи од дивиденди од Македонијатурист, Реплек и Тетекс

Ве информираме дека во периодот од 01.06.202430.06.2024 година на сметката на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд, пристигнаа приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 103.491.684,00 денари и прилив од каматa од инвестиции во странска државна еврообврзница во износ од 40.950,00 евра.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во вкупен износ од 491.859,26 долари, 155.111,88евраи 14.111.470,00 денари, од кои ги издвојуваме:

 • УСД 121.591,71  од инвестицискиот фонд ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR
 • ЕУР 106.792,07 од инвестицискиот фонд ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)
 • ЕУР 48.319,81 од компанијата SHELL PLC
 • МКД 7.957.800,00 од компанијата Македонијатурист АД Скопје
 • МКД 1.176.670,00 од компанијата Тетекс АД Тетово и
 • МКД  4.977.000,00 од компанијата Реплек АД Скопје

Во истиот период, на сметката на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус, пристигнаа приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 6.794.075,00 денари,прилив од каматa од инвестиции во странска државна еврообврзница во износ од 1.995,00 евра, приливи од дивиденди во вкупен износ од 12.157,33 долари и 4.476,33 евра и1.304.000,00 денари, од кои издвојуваме:

 • УСД 3.990,54  од инвестицискиот фонд ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR
 • ЕУР 2.514,36 од инвестицискиот фонд ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE)  ЕУР
 • ЕУР 1.961,97  од компанијата SHELL PLC
 • МКД 932.000,00 од компанијата Македонијатурист АД Скопје и
 • МКД 372.000,00 од компанијата Реплек АД Скопје

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и влијаат на нивните пензиски заштеди.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2024/

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.