Над 192 илјади американски долари приливи од дивиденди во пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 06.06.2021 до 15.06.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 15.401.679,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 192.522,45 американски долари.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 6.215.384,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 8.103.043,00 денари.

Во истиот период пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

– 11.293,55 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Honeywell International Inc.;

-38.221,35 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF);

-11.477,71 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares IBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF;

-14.293,13 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Schwab U.S. TIPS ETF;

-19.041,40 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corpоration;

-6.081,88 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corporation;

-4.767,35 САД долари, од инвестираните средства во компанијата The Estee Lauder Companies Inc. и

-83.556,93 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE).

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 172.757,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 910.495,00 денари.

Во Сава пензија плус пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-171,21 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Honeywell International Inc;

-323,92 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares IBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF;

-404,29 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Schwab U.S. TIPS ETF;

-612,51 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corporation;

-239,12 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corporation;

-1.863,73 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) и

-174,37 САД долари, од инвестираните средства во компанијата The Estee Lauder Companies Inc.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови и влијаат на остварениот принос од инвестирањето.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате во финансиските извештаи кои се објавуваат на веб страната на друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.