Скоро половина милион американски долари пристигнат прилив од дивиденди од инвестираните средства на Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 16.06.2021 до 25.06.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 32.073.867,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 427.529,25 американски долари и 17.421,27 евра.

На сметката на Сава пензиски фонд, пристигнаa приливи од камати во износ од 566.155,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 30.577.023,00 денари.

Во истиот период пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-26.680,59 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF;

-11.525,04 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Chile ETF;

-4.440,61 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Poland ETF;

-19.534,46 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Canada ETF;

-38.570,61 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Sweden ETF;

-66.958,42 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Japan ETF;

-73.465,15 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI United Kingdom ETF;

-7.016,37 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Mexico ETF;

-1.417,16 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares Cybersecurity & Tech ETF;

-40.018,31 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares Global Tech ETF;

-7.568,49 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares U.S. Energy ETF;

-62.965,34 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Turkey ETF;

-5.674,71 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR;

-34.408,49 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR;

-14.030,25 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific ETF и

-16.814,37 евра, од инвестираните средства во компанијата Royal Dutch Shell PLC-A SHS.

На сметката на Сава пензија плус, пристигна прилив од камата во износ од 13.394,00 денари, по основ на орочен депозит во домашна банка и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 917.295,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-1.151,06 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF;

-355,15 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Chile ETF;

-157,83 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Poland ETF;

-624,12 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Canada ETF;

-1.755,03 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Sweden ETF;

-1.907,65 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Japan ETF;

-2.462,05 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI United Kingdom ETF;

-63,66 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Mexico ETF;

-47,84 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares Cybersecurity & Tech ETF;

-717,53 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares Global Tech ETF;

-105,57 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares U.S. Energy ETF;

-2.062,45 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares MSCI Turkey ETF;

-130,31 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR;

-877,86 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR;

-837,14 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific ETF и

-606,90 евра, од инвестираните средства во компанијата Royal Dutch Shell PLC-A SHS.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови и влијаат на остварениот принос од инвестирањето.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате во финансиските извештаи кои се објавуваат на веб страната на друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.