Повеќе од 14 милиони денари приливи по основ на камати во пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 07.04.2021 до 16.04.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Повеќе од 80 илјади американски долари приливи од дивиденди во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 28.03.2021 до 06.04.2021 година во пензиските фондови пристигнаа приливи од камати во вкупна вредност…

Приливи од над 9 милиони денари и над 40 илјади американски долари во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 18.03.2021 до 27.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Microsoft Corporation, Chevron Corporation и други реномирани компании исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 08.03.2021 до 17.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Intel Corporation и Wells Fargo & Co. исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 26.02.2021 до 07.03.2021 година во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус…

Повеќе од 19 милиони денари од камати во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 16.02.2021 до 25.02.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Ера на дигитални услуги, за навремени и точни информации!

Од ден во ден станува сè појасно и непобитен факт дека живееме во ера на дигитална технологија која станува незаменлив…

Пристигнаа дивиденди од Apple Inc. и Siemens AG на сметките на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 06.02.2021 до 15.02.2021 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско…

Постигнете финансиска стабилност и сигурност, преку паметно управување со личните финансии

Управувањето со личните финансии не е задолжителен предмет во училиштата, па можеби тоа е една од причините што луѓето многу…

Сава пензиско друштво се приклучи на акцијата „Спас на ФК Вардар“.

Кога е најтешко, пријателите се секогаш со тебе. Сава пензиско друштво се приклучи на акцијата „Спас на FK Vardar“.#НикогашСами #ЕденЖивотЕднаЉубов

Повеќе од 21 милион денари во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 17.01.2021 до 26.01.2021 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско…

Џонас Салк