Ера на дигитални услуги, за навремени и точни информации!

Од ден во ден станува сè појасно и непобитен факт дека живееме во ера на дигитална технологија која станува незаменлив составен дел од нашето секојдневие. Новите промени, „новото нормално“ уште еднаш потврдија дека технологијата е таа која нè поврзува, која нè држи во тек со сите новости и промени и ни го олеснува животот во секој сегмент.

Но, најважно од сè, веќе на сите ни е јасно колку навремената информација е важна во донесувањето на вистинските одлуки. Особено кога тие одлуки се врзани со нашата иднина и идна добросостојба.

Пристапот до дигитални услуги е единствениот начин да се осигурате дека сте постојано во тек со она што ви е најважно, а тоа е како вашите средства се инвестираат и што значи тоа за вашата сигурност во иднината.

Затоа споделуваме со вас преглед на сите дигитални услуги кои ви се достапни вам како членови на Сава пензиско друштво:

1. Сава пензиско план мобилна апликација – мобилната апликација Сава пензиско план ви дава можност во секое време да бидете информирани за состојбата на вашата лична сметка во задолжителниот и/или доброволниот пензиски фонд, да добивате редовна информација за пристигнатите придонеси, да добивате информации за пристигнатите приливи од инвестирањето на средствата во пензиските фондови како и можност секогаш навремено да ги ажурирате вашите лични податоци.

2. Веб страницата, на која ќе ги најдете одговорите за сите ваши прашања поврзани со пензиското осигурување. Имате можност редовно да бидете информирани за сите законски промени, информации за надоместоците кои ги наплатува Друштвото, Приносот кој за своите членови го остваруваат пензиските фондови како и можности за повлекување на средствата кога ќе го остварите правото на пензија. Исто така на веб страната можете да направите и информативна пресметка доколку се одлучите да бидете наш член во доброволниот пензиски фонд.

3. За оние кои не се во можност да ја симнат мобилната апликација Сава пензиско план, нудиме можност истите услуги да ги искористите на Порталот Лична сметка – каде имате свој профил на кој може да се најавите 24/7.

4. Чет опција со нашите оператори на веб страницата https://www.sava-penzisko.mk/  за сите ваши можни недоумици и прашања. Чет опцијата е на располагање во период од 8 до 16часот доколку сакате да се информирате брзо за некој од нашите продукти или услуги.

5. Контакт формата на нашата веб страна – искористете ја можноста за подетално информирање.

6. Електронската адреса kontakt@sava-penzisko.mk

Секако, тука сме за Вас секој ден д 08-16 часот на контакт линијата 02/15-500, каде нашите искусни вработени ќе Ви ги дадат сите потребни информации.

Користете ги нашите дигитални услуги секојдневно, бидете во тек и не заборавајте да ги ажурирате вашите податоци навремено!

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Пристигнаа дивиденди од Apple Inc. и Siemens AG на сметките на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 06.02.2021 до 15.02.2021 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пристигнати се приливи по основ на камати во вкупен износ од 26.001.751,00 денари и приливи по основ на дивиденди во вкупен износ од 23.378,35 американски долари и 56.897,39 евра.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ 6.114.091,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 19.479.468,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-9.980,79 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF;

-8.790,60 САД долари, од инвестираните средства во компанијата The PNC Financial Services Group, Inc.;

-3.864,17 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Apple Inc. и

-54.856,51 евра, од инвестираните средства во компанијата Siemens AG.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 40.182,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 368.010,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-266,59 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF;

-337,29 САД долари, од инвестираните средства во компанијата The PNC Financial Services Group, Inc.;

-138,91 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Apple Inc. и

-2.040,88 евра, од инвестираните средства во компанијата Siemens AG.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за инвестирањето на средствата и резултатите можете да најдете во редовните финансиски извештаи кои се објавуваат на веб страната на Друштвото www.sava-penzisko.mk.

Дополнително преку мобилната апликација Сава пензиско план, можете во секое време да бидете информирани за вашата пензиска заштеда и за сите приливи кои пристигаат во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Постигнете финансиска стабилност и сигурност, преку паметно управување со личните финансии

Управувањето со личните финансии не е задолжителен предмет во училиштата, па можеби тоа е една од причините што луѓето многу често лошо менаџираат со своите финансии.

Без разлика на професијата со која се занимаваме и образованието кое го имаме, секој еден човек треба паметно да управува со своите финансиските средства за да ги постигне посакуваните цели во животот.

Многу често се случува луѓето со високи приходи, да се презадолжени. Односно, високите примања сами по себе не значат финансиска сигурност. Да бидеме финансиски стабилни, значи да бидеме подготвени да се соочиме со можните непредвидливи ситуации и околности во текот на животот.

За да ја преземеме контролата врз личните финансии треба да ги следиме советите за паметно управување со личните финансии.

Трошете помалку отколку што заработувате

Ова е еден од најважните, но основни совети за лични финансии. Сепак, лесно е да знаете дека треба да трошите помалку отколку што заработувате, многу е потешко навистина да го направите тоа. Меѓутоа, ако сакате да избегате од начинот на живот од плата до плата во кој живеат многу други, треба да трошите помалку отколку што заработувате.

Според одредени истражувања спроведени во САД, дури 78% од вработените живеат од плата до плата, без заштеда или со минимална заштеда. Додека 3 од 4 луѓе се во долгови. За да го избегнете тоа морате да трошите помалку од што заработувате, а разликата да ја штедите. 

Направете буџет и внимавајте каде и на што ги трошите парите

Доколку прочитате неколку книги за лични финансии ќе сфатите колку е важно вашите трошоци да не ги надминуваат вашите приходи. Најдобар начин да имате контрола над своите пари е да креирате месечен буџет и да внимавате на вашите трошоци.

Одржувањето на вашите месечни трошоци пониско во однос на вашите приходи со текот на времето ќе ви заштеди значителна сума на пари. Ова можете да го направите со едноставно запишување на вашите трошоци или со користење на некоја бесплатна апликација за лични финансии.

Започнете да штедите за пензија

За да го задржете стандардот на живеење откако ќе се пензионирате и да не почувствувате промени во вашите приходи, потребно е да започнете да штедите додека се уште заработувате.  Штедењето за  пензија е одлична можност со редовни помали издвојувања од вашиот буџет да заштедите значителна сума и да обезбедите посигурна иднина за вас и вашето семејство. 

Вашиот пензиски план можете да го направите веднаш на www.sava-penzisko.mk и да започнете да штедите за посигурна иднина во Сава пензија плус.

Поставете си финансиски цели кои сакате да ги постигнете

Доколку сакате да постигнете одредени финансиски цели потребно е да дефинирате што е за вас приоритет и што сакате да постигнете во иднина во однос на вашата финансиска стабилност.

Имањето јасна цел ќе ви помогне да останете мотивирани и да работите на постигнувањето на таа финансиска цел. Сепак треба да бидеме внимателни и целите кои си ги поставуваме да бидат реални.

Започнете да размислувате што сакате да постигнете во следните 3 месеци, во следната година и за 5 години од денес.

Внимавајте со кредитните картички

Кредитните картички во многу ситуации се корисни и често употребувани. Сепак, морате да имате на ум дека она што ќе го купите со кредитна картичка претставува долг и треба да се плати.

Кога купувате нешто со вашата кредитна картичка, позајмувате пари од банката. Ако не ги вратите тие пари назад, банката ќе започне да наплаќа камата на вашето салдо.

Со тоа овој долг може да стане вистински проблем доколку не се плаќа редовно. Сепак одговорното користење на кредитните картички претставува можност, а не недостаток.

Има лоши и добри долгови

Позајмувањето пари е нормална и секојдневна работа. Речиси сите во светот и луѓето и компаниите се задолжуваат и позајмуваат пари. Иако можеби долгот асоцира на негативна работа, не сите долгови се нужно лоши долгови. Има навистина лоши, но има и добри долгови. Наједноставно кажано еве во што е разликата.

Лош долг е секој долг што се стекнува со купување на нешто што ќе загуби вредност и ќе оствари нула приходи во иднина.

Добар долг е кога со позајмените пари купуваме нешто што во иднина ќе ни донесе финансиска корист или дополнителни приходи.

Креирајте фонд за итни случаи

Доколку утре ја загубите работата, дали би имале доволно пари да живеете во наредните 6 месеци? Ако немате, тогаш сте дел од мнозинството луѓе кои немаат пари на страна за во итни случаи. Можеби не можете да предвидите итен случај, но секогаш можете да се подготвите.

Најдобар начин да го сториме тоа е да формираме фонд за итни случаи со трошоци за живот во наредите 6 месеци. Тоа значи дека ако утре останете без работа, ќе можете да живеете од вашиот фонд за итни случаи во наредите 6 месеци додека најдете нова работа.

Сите оние кои имаат ваков фонд за итни случаи многу полесно ќе ја надминат кризата предизвикана од пандемијата, за разлика од оние кои немаат и кои ќе западнат во тешка финансиска криза.

Сава пензиско друштво се приклучи на акцијата „Спас на ФК Вардар“.

Кога е најтешко, пријателите се секогаш со тебе.
Сава пензиско друштво се приклучи на акцијата „Спас на FK Vardar“.
#НикогашСами #ЕденЖивотЕднаЉубов