Девет позитивни влијанија од возењето велосипед

 1. Те прави среќен

Возењето велосипед само по себе носи предизвици од типот на извозени километри, искачена висинска разлика итн. Остварувањето на сите тие предизвици предизвикува лачење на хормонот за среќа (серотонин) и тоа нѐ прави среќни.

2. Можеш да престанеш да одиш во фитнес-центар

Ако знаеме дека месечната членарина во фитнес-центрите се движи околу 1.500 денари, тоа значи дека со возењето велосипед, годишно може да се заштедат дополнителни 18.000 денари.

3. Можеш со себе да понесеш книга

Рекреативното возење велосипед значи дека со себе можете да понесете некоја добра книга и да читате во природа на некое мирно место. Со тоа можете да ги зголемите познавањата на одредена тема.

4. Нема да имаш проблем со паркинг

Возењето велосипед во град значи дека нема да имате проблем да најдете паркинг-место и истото да го плаќате, тоа значи дека ќе се оствари дополнителна финансиска заштеда.

5. Го смирува стресот

Без разлика колку се трудите да бидете среќни во животот, стресот може да биде огромен проблем.

Всушност стресот во раната младост може да има доживотни здравствени последици, но велосипедот е одлично решение за овој проблем. Ако сте велосипедист, тогаш сигурно знаете колку возењето велосипед го намалува стресот и колку релаксира.

6. Го штити срцето

Знаеме дека срцето е моторот на нашето тело, а возењето велосипед го прави посилно и поздраво, а со тоа се намалува ризикот од кардиоваскуларни заболувања. Возењето велосипед може да го продолжи животниот век, ако возите редовно. Неколку возења неделно, можат да го намалат крвниот притисок и да ве направат да се чувствувате енергично и расположено.

7. Заштедувате пари за гориво

Дали знаете дека доколку секој ден одите на работа со велосипед или во просек возите 100 километри неделно, за еден месец може да заштедите од 2.000 до 3.000 денари за гориво.

8. Земјата ти е благодарна кога возиш велосипед

Во последната декада сите сме сведоци на енормното загадување на воздухот. Од тој аспект, возењето велосипед дава значаен придонес за да се намали загадувањето на воздухот.

9. Не се плаќа регистрација

Дали знаете дека доколку возите велосипед во просек за 5 години може да заштедите до 1.000 евра со самото тоа што нема да плаќате регистрација, а тоа значително ќе ја подобри вашата финансиска кондиција.

Веруваме дека ги знаете сите овие факти! Возете велосипед и заштедените средства постепено вложувајте ги во Доброволниот пензиски фонд Сава пензија плус.

Проверете на калкулаторот за индивидуално штедење во Доброволен пензиски фонд Сава пензија плус, колку заштеда за пензија можете да имате доколку месечно вложувате 1.500 денари или одберете Ваш износ. https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/calculator/voluntary-legal-entity-plan/.

Благосостојбата на вработените во период на КОВИД-19

Пандемијата со КОВИД-19 ни наметна „ново нормално“ како во приватниот, така и во професионалниот живот.

Социјалната изолација, осаменоста, „тенката“ граница помеѓу работните обврски и приватниот живот, стравот од губењето на работата или саканата личност, создаваат тежина, која може да биде голема и значително да влијае на менталното здравје. 

Принудени да се борат со овие дополнителни стресови, додека сè уште треба да работaт, вработените се соочуваат со неочекувани предизвици кога станува збор за нивната ментална благосостојба и имаат потреба од поддршка, додека се на своите работни места.

Свесни за ова и загрижени за своите вработени, кои во голема мера своите активности ги извршуваа од дома,  Сава пензиско друштво, спроведе истражување каде низ повеќе прашања ги истражи ставовите на своите вработени за нивната благосостојба и ментално здравје во време на пандемијата, како и нивните стравови и надежи за работата и состојбата по завршувањето на пандемијата.

Резултатите беа очекувани и за истите сметаме дека може да се генерализираат и разгледуваат во еден поширок контекст.

Над 43 % од вработените се изјасниле дека имаат високо ниво на благосостојба. Сепак, кај голем дел од нив се јавува некое средно ниво на истрошеност, кое перспективно при продолжување на овие услови, може да премине во високо ниво и да доведе до зголемување на истрошеноста и намалување на продуктивноста и благосостојбата на вработените.

Фактори кои имале најголемо влијание врз продуктивноста на вработените се:

 • Намалена социјализација и недостаток на комуникација со колегите;
 • Тешкотии при гасење на „работниот“ режим. И покрај тоа што над 88 % од нашите вработени целосно или делумно настојуваат да го задржат ритамот на животот и рутините кои ги имале пред промените поради КОВИД-19, сепак, по осумчасовна работа, вработените имаат тешкотии  да воспостават соодветен баланс работа-дома и да се исклучат од работа;
 • Грижа за член од семејството. Една поголема слабост на работата од дома е тоа што и покрај тоа што се елиминираат дистракциите кои можат да се јават при работа од канцеларија, сепак, доколку вработениот нема соодветни услови за работа од дома, може лесно да се деконцентрира поради бучавата или други домашни обврски, како и грижата за децата или повозрасни членови од семејството;
 • Недостатокот на јасна визија или план за живот на професионално и приватно ниво, по завршувањето на пандемијата создава загриженост и анксиозност. Најчести симптоми на анксиозност кои се почувствувале кај вработените во изминатиот период се: неможност за релаксација, напнатост, вознемиреност и нервоза, како и преголема загриженост за различни нешта.

Како најголем страв за вработените за постпандемискиот период е евентуалното продолжување со тековното темпо на работа, кое, воедно, е и главна причина за истрошеност и дебаланс на приватен професионален живот.

Исто така, вработените стравуваат дека постпандемискиот живот ќе се одликува со намалена грижа за вработениот и намалена флексибилност на работното место.

Најголема желба на вработените е да се подобри балансот работа-дома, кое се поврзува со желбата во иднина да се продолжи комбинираниот начин на работа, токму поради поголемата флексибилност што ја нуди тој начин на работа.

Како топ 3 причини зошто би се вратиле на работното место, кои нашите вработени ги избраа се: недостаток на работната атмосфера, социјализација и поголема продуктивност на работното место.

Во согласност со податоците добиени од спроведената анкета, Сава пензиско друштво продолжува да ги подобрува работните услови и да ги приспособува работните процеси, а притоа да ги задоволи желбите и потребите на своите вработени, со цел подобрување на нивната севкупна благосостојба, притоа без да се влијае на дејноста на Друштвото.

8-то светско чудо – „сложената каматна стапкa“

Кога на познатиот научник Алберт Ајнштајн му поставиле прашање: кое е најголемото достигнување на човештвото, наводно тој одговорил: „сложената каматна стапка“ (или “compound interest”) e осмото светско чудо.

,,Оној кој ќе ја разбере сложената каматна стапка – ќе ја заработува, оној кој нема да ја разбере – ќе ја плаќа“. Она што Ајнштајн го сугерира е дека сложената каматна стапка може да работи за тебе – или против тебе.

 1. Што значи сложена каматна стапка? 

Сложена каматна стапка значи додавање на камата на главницата со тоа што следното вкаматување ќе го вклучува и претходниот додаден износ на камата. Со други зборови, вкаматување – значи камата на камата.

Пример: Имате вложување на депозит во банка од 1.000 евра со камата од 5 %.

На крајот на првата година, акумулираниот износ би бил 1.050 евра, на крајот на втората година – 1.103 евра, а на крајот на третата година акумулираниот износ би бил 1.158 евра итн. 

 • Кога сложената каматна стапка работи за тебе? 

Сложената каматна стапка работи за тебе кога имаш заштеда која ја вложуваш и како резултат на твоето вложување добиваш стапка на принос или поврат на твоите пари. Терминот вложување подразбира сериозно управување со твоите пари, како, на пример:

 • Орочување на депозит во банка,
 • Купување стан со намера за издавање,
 • Вложување во доброволен пензиски фонд,
 • Вложување во инвестициски фонд,
 • Самостојно вложување во хартии од вредност и слично.

Под вложување не се мисли на уплата во кладилница или игра во казино. Овие лоши навики порано или подоцна ќе те доведат до пропаст.

 • Кога сложената каматна стапка работи против тебе? 

Сложената каматна стапка работи против тебе кога имаш долг. Секој долг има и каматна стапка која треба да се врати заедно со главниот долг.

 • Зошто сложената каматна стапка е 8-то светско чудо? 

Сложената каматна стапка е 8-то светско чудо заради ефектот кој го има во зголемување на твоите пари на долг рок. Подолу е презентиран графикон на кој се гледа ефектот на сложената каматна стапка за различни временски периоди. Параметри во нашата пресметка се:

 • Вложување од 1.000 евра,
 • Каматна стапка од 5 %.

Од графиконот може да се забележи дека како одминува времето така остварениот принос во апсолутен износ експоненцијално расте. Со цел да се види ефектот на сложената каматна стапка во табелата подолу се прикажани бројот на години потребни за да биде надмината одредена сума на средства.

Почетен влог (капитал)1.000 евра
Каматна стапка5 %
Број на годиниИзнос (во евра)
152.079
233.072
294.116
335.003
376.081
407.040

Со каматна стапка од 5 % ќе ги удвоиш твоите пари во 15-тата година (ќе надминеш 2.000 евра), додека 3.000 евра ќе надминеш во 23-та година. Како поминува времето, брзината со која ќе заработиш нови 1.000 евра се намалува.

Ако на почеток ти требаат 15 години за првите 1.000 евра заработка, потоа за нови 1.000 евра заработка времето значително се намалува – најпрвин опаѓа на 8 години, понатаму на 6 години, на 4 години, на 3 години итн.

Очигледно е дека времето како фактор дава силен ефект на крајниот резултат. Од тие причини се препорачува да се започне со вложување што е можно порано.

Ова особено важи за планирање на твоите финансии на долг рок – обезбедување на средства за студирање на твоето дете, обезбедување на уште една дополнителна пензија во старост и слично.

Ова е мојот прв текст од серијата на теми кои ќе бидат обработени, а се наменети за подобрување на финансиската писменост на нашите граѓани.

Доколку имате одредени прашања или сугестии, слободно обратете се до моите колеги кои со задоволство ќе одговорат на вашите прашања 02/15-500, kontakt@sava-penzisko.mk.

5 совети како да останете продуктивни додека работите од дома

Дали работењето од дома Ви го одвлекува фокусот од најбитните задачи кои треба да ги завршите?

Дали Ви е тешко да го менаџирате времето додека работите од дома?

Дали ја сакате работата од дома, а притоа сакате да смените некои работи за да се зголеми Вашата продуктивност?

Доколку одговорот е позитивен, тогаш оваа статија е токму за Вас.

Во продолжение на текстот ќе откриете неколку лесни чекори, кои ќе Ви помогнат да ја зголемите Вашата продуктивност при работа од дома.

 • Организирајте го работниот простор

Чист и организиран работен простор може да Ви помогне во создавање на добра работна атмосфера. Изберете место со добро осветлување и место кое нема да Ви го одвлекува вниманието. Сите потребни работи чувајте ги на едно место. Не дозволувајте Вашата работна маса да стане неуредна. Ова ќе Ви помогне подобро да се фокусирате на работата а, истовремено, како  да ја зголемите и продуктивноста.

 • Направете одреден распоред за извршување на работните задачи

Кога работите од дома, многу е лесно да се опуштите. Без „нормалната“ рутина за станување, облекување за работа и одење во канцеларија, многу луѓе почнуваат да прават работи по случаен избор. Затоа, многу е важно да си направите распоред  на работните задачи кои треба да ги завршите во текот на денот и да се придржувате до истиот.

 • Исклучи ги известувањата на мобилниот телефон

Истражувањата покажуваат дека во просек се потребни 25 минути повторно да се фокусирате на работата, откако ќе Ви биде одвлечено вниманието. Известувањата од социјалните мрежи можат, навистина, да бидат проблем да ја задржите концентрацијата при работата. Мејловите не ги проверувајте многу често, туку одредете два термина во текот на работното време во кои ќе испраќате и ќе одговарате на мејловите.

 • Практикувајте физичка активност

Физичката активност не е важна само за телото, туку и за Вашето ментално здравје. Пред да започнете со работа, убаво би било да излезете на утринска прошетка, трчање или, пак, возење велосипед. За да ја зголемите продуктивноста, практикувајте истегнување додека сте на пауза.

 • Правете пауза на секои 90 минути

Истражувачите од Државниот универзитет во Флорида откриле дека елитните изведувачи (спортисти, шахисти, музичари и слично), кои работат во интервали не повеќе од 90 минути, се попродуктивни од оние кои континуирано работат повеќе од 90 минути. Правењето на кратки и редовни паузи може да ја подобрат Вашата концентрација и нивото на ефикасност.

Добрата корпорациска култура како алатка за привлекување и задржување на млади и квалитетни кадри во компаниитe

Сведоци сме на масовното иселување на млади кадри од нашата земја во западноевропските земји и пошироко. Тоа претставува загуба за нашата земја која инвестирала во нивната едукација, загуба за родителите кои не можат да ги имаат своите деца покрај себе и, секако, загуба за македонските компании кои губат квалитетен кадар, уште пред да го добијат, бидејќи младите луѓе, не ретко, уште по самото завршување на студиите, продолжуваат со едукација, работа и живот во странство и својот квалитет го ставаат на располагање на тамошните компании.

Што можат да направат македонските компании за да придонесат скромно, но значајно во спречување на одливот на мозоци?

Не постои само еден одговор на ова прашање, но, дел од одговорите се кријат во поимот на добра корпорациска култура. Корпорациската култура за свои елементи ги има: компаниската визија, компаниските вредности и тоа не само како наратив, туку и нивно практицирање, понатаму – луѓето и работната околина.

Иако секој од овие елементи е значаен, сепак, преовладува мислењето дека луѓето се најважниот елемент во корпорациската култура.

Размислувајќи во овој правец, Сава пензиско друштво во соработка со Економскиот факултет, при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“, регрутираше млади и квалитетни кадри, препорачани од Економскиот факултет, како едни од најдобрите студенти, сакајќи да им понуди корпорациска култура, која би била адекватен предизвик да се видат себеси во нашата компанија и земја и во иднина.

Со овој чекор сметаме дека бенефитот е на двете страни, и тоа на страна на кадарот чии квалитети се препознаени и препорачани и е дадена шанса за нивно докажување во компанијата, но и на страна на компанијата, која понатаму истите ќе ги менторира, тренира и едуцира да ја шират, збогатат и промовираат корпорациската култура и да дадат придонес во реализација на компаниската визија. Во оваа насока се грижиме за нивниот професионален и личен развој, за развивање на знаења и вештини во областа, овозможуваме пријатна околина за работа и развиваме тимски дух, нудиме услови за напредување, како и фер и транспарентно наградување.  

За тоа како го доживуваат својот ангажман, колку се задоволни од работната средина, односот со колегите и претпоставените, процесот на менторирање, вредностите кои се негуваат и воопшто, корпорациската култура во нашата компанија, во продолжение ги пренесуваме нивните ставови: